top of page

​Quan Âm Lộ Thiên 

" Đem thân xuống dưới Ta Bà 

U Minh cõi tạm, đứng xa ngắm nhìn 

Ở đâu có tiếng gọi tên 

Quan Âm thể hiện tới liền cứu ngay " 

THÔNG BÁO

Hinh TB 1.JPG
quan am an vi.PNG

Chùa Pháp Hoa hoan hỷ đóng góp vào quỹ Hội Chữ Thập Đỏ ( American Red Cross) để giúp đỡ những nơi cần thiết. 

Chân thành tri ân những vị mạnh thường quân đã chung tay góp sức vào chương trình Phật sự cộng đồng này cùng Chùa Pháp Hoa. 

                                           Ven Thích Thiện Lợi . 

Cập nhật khóa tu

   Thông báo đến

      quý Phật Tử

gay quy.jpg

 

Các khóa tu định kỳ hàng tháng sẽ tạm ngừng trong thời kỳ dịch bệnh còn hoành hành. Chùa Pháp Hoa sẽ thông báo đến các vị khi tình hình dịch bệnh được ổn định.  

Mong quý vị liễu tri.


Hình Ảnh Mới 

SINH HOẠT PHẬT SỰ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNG THÁNG

CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

CÁC SỰ KIÊN QUAN TRỌNG

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH TẾT

SINH HOẠT THIẾU NHI

LỚP HỌC TIẾNG VIỆT

LIÊN LẠC

CHÙA PHÁP HOA

PHAP HOA BUDDIST TEMPLE

85 Prospect Street,

Vernon, CT, 06066

Phone: +01 (860) 896 6999

Email:

bottom of page