top of page

KHÓA LỄ HÀNG TUẦN

Cứ chớp mắt là đến cuối tuần, vừa chào biệt đó thì lại gặp nhau. Bạn có giật mình không? Chỉ cần nâng tách trà lên và chiêm nghiệm, bạn sẽ thấy rằng thời gian không chờ đợi một ai. Và lòng người cứ phải cuốn theo với những thăng trầm dị biệt, ghập ghềnh vô hướng. Vì lẽ đó ta cần có lúc yên tĩnh, cần một cái tâm rỗng lặng, dứt mọi âu lo, hướng lòng về với ánh sáng của Từ Tôn, trọn đời sống trong chánh Pháp.

Hàng tuần, chùa Pháp Hoa có những chương trình tu học bổ ích nhầm mang lai hướng sống nội tâm một cách an nhàn và tư tại. Mời các vị ghé thăm chương trình hàng tuần.

Chủ Nhật tuần đầu tiên trong tháng

- Khóa Tu Một Ngày Quán Niệm
( Từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều )

Chủ Nhật tuần thứ hai trong tháng

- Dạy Thiền, Tụng Kinh và Gỉang Kinh Phật Pháp theo chủ đề ( Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Cú ...vv...)
( Từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều )

Chủ Nhật tuần thứ ba trong tháng

- Dạy Thiền, Tụng Kinh và Gỉang Kinh Phật Pháp theo chủ đề ( Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Cú ...vv...)
( Từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều )

Chủ Nhật tuần thứ tư trong tháng

- Lạy Sám Hối, Thực Tâp Thiền và Gỉang Kinh Phật Pháp theo chủ đề ( Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Cú ...vv...)
( Từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều )
bottom of page