Lễ Vía Quán Âm

Lễ Vía Quán Thế Âm Đản Sinh 2018

IMG_1701
IMG_1701
press to zoom
IMG_1704
IMG_1704
press to zoom
IMG_1705
IMG_1705
press to zoom
IMG_1707
IMG_1707
press to zoom
IMG_1708
IMG_1708
press to zoom
IMG_1709
IMG_1709
press to zoom