top of page

Chủ Nhật

10:00 am

1300 năm trước, ngài Bát Lạt Mật Đế gian truân lắm mới mang được Lăng Nghiêm kinh vào đất Trung Hoa. Đã mấy lần Ngài bị những người cảnh vệ theo dõi và gây khó, nhưng may mắn Ngài đã trốn thoát. Cuối cùng phải hy sinh nhét kinh vào da thịt, Ngài mới an toàn rời khỏi đất nước để truyền bá chân kinh.

Thủ Lăng Nghiêm kinh là một kim chỉ nam quý giá trong đời mạt pháp. Bởi thế gian mỗi lúc càng dầy đặc những bóng đêm tội lỗi, lòng người càng trở nên nhu nhược, mất hướng. Ít ai hiểu chân lý, ít ai dám đứng dậy để gạt đi những danh lợi phù phiếm khổ đau. Người đời cứ thích tranh nhau để tự ném mình vào những chốn xa đọa, mê mờ, để rồi nước mắt cứ ngập tràn trong đời sống.

    

Một lần nữa, Lăng Nghiêm chỉ thẳng tánh giác thanh tịnh hằng hữu cho chúng sinh. Chỉ cần biết lắng nghe bằng tấm lòng trong sạch, nhận chân được tính trược cấu (không sạch) trong dòng chảy tự tâm, tự tại không dính mắc thì con người sẽ tự thoát mình ra khỏi dòng trói buộc khổ đau ấy.

    

Và mỗi Chủ Nhật từ 10:30 đến 11:00 giờ sẽ có buổi giảng kinh Lăng Nghiêm dành cho Phật Tử. Mỗi phần mục đều được trình bày thật chi tiết và dễ lãnh hội.

Kính mời quý vị đồng tham dự để nâng cao đời sống tâm linh.

 

Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh

Chủ Nhật

10:00 am

Có bao điều mà chúng ta cần buông trong cuộc sống, buông đến tận gốc rễ để cõi lòng mình được an nhiên nhàn hạ, thế nhưng chúng ta cứ thất bại trước những hiện tượng đầy hấp lực của chúng. Hấp lực về dục, về cái danh muôn đời vẫn bám víu đến nhấn chìm chúng ta trong những mơ hồ mịch lối không biết đường ra.

Hãy đến với tinh thần Kim Cương, một báo vật ngàn đời sẵn có trong mọi chúng ta, nó thuộc về lý chứ không thuộc về tình, cái lý tỏa sáng bởi Trí Tuệ Bát Nhã, nó sẵn sàng chặt đứt mọi vướng víu trói buộc và phá tan tành kể cả thành trì của bàn ngả.


Xin chúng ta cùng đến với kinh Kim Cương để cùng hiểu thêm chi tiết.

bottom of page