top of page
  • Writer's pictureAdmin

NHÌN HUYỄN MỘNGThế gian đủ màu sắc Hiện rõ khắp mọi nơi Dù thành thị thôn quê Trong rừng sâu hang thẩm

NHÌN HUYỄN MỘNG

----

Thế gian đủ màu sắc

Hiện rõ khắp mọi nơi

Dù thành thị thôn quê

Trong rừng sâu hang thẩm

Dù biển khơi đất liền

Hay trên trời dưới đất

Màu sắc khắp nơi nơi

Khiến lòng người nghiên ngả

Đôi mắt kia dính mắc

Cái tâm kia sinh ra

Này là đẹp là xấu

Cái này là của tôi

Cái kia tôi không thích

Từ đó sinh tranh giành

Khởi ra tâm yêu ghét

Rồi loại trừ lẫn nhau

Cũng từ cái sắc này

Cũng nơi cái hình này

Ai nào biết hoại diệt

Chúng sẽ phải biến dạng

Đến tan hoại thành không

Vậy mà kẻ vô văn

Không hề hay biết rõ

Mãi chạy theo tham đắm

Đánh mất nguồn Tuệ tâm

Để hình sắc lụy phiền

Khiến cuộc đời lên xuống

------

TL

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page